EC21 Logo
메세지 바구니 ( ) 로그인  회원가입  안내  
left_top_06.jpgHome Page
 
icon 건강보조제품
icon 생활,판촉,선물,스포츠용품
icon RC/자동차 완구
icon 바비리스<특별제품>
icon 자동차용품<취미용>
icon 명품선글라스
icon 패션액세서리
icon 냉간압연 STS 강대
icon 스테인리스주름관
icon 티타늄골드STS강판

line

icon 회사 정보
icon 인덱스
icon 게시판
icon 방명록

line


icon To English Pagehttp://www.ec21.com/
visitors: 587234


삼원(Samwon)
 


RC/자동차 완구
탱크 무선 R/C카
Add to Basket Inquire now
탱크 무선 R/C카

*제품사양

-길이 : 약 65Cm
-폭 : 약 29Cm
-높이 : 약 23Cm
-포신길이 : 약 30Cm

-배터리 : 9.6V 배터리의 초강력 파워 충전식 배터리 (AAA 건전지 8개 사용)

-조정거리 : 약 50M

-포탄 : BB탄

*제품가격 : 65,000원


button button button button       


[ 연락처 정보 ]
icon Company 삼원(Samwon)
icon Address 서울 강남구 개포동 주공아파트 602-702
(우:135-243) 한국
icon Phone 82 - 02 - 4591810
icon Fax 82 - 02 - 4591826
icon Homepage http://www.ec21.com/samwontr/kr
icon Contact 이 봉 희 / 대표

 
line
TEL:02-459-1810,018-351-1810
FAX:02-459-1826
E-Mail:samwontr@kotis.net
URL:http://www.ec21.com/samwontr
주소: (우)135-243 서울특별시 강남구 개포동 185 KNHC@ 602- 702